Over Kinderspelen op Tegels

Over Kinderspelen op Tegels

 

Het is ongeveer dertig jaar geleden dat ik het boek ‘Kinderspelen op Tegels’ van Jan Pluis kocht. Was ik geïnteresseerd in de antieke tegel?  Nee,  mijn belangstelling betrof het spel van kinderen in voorbije tijden. Het boek bleek een heel verhelderende en toegankelijke publicatie,  mede dankzij  de vele illustraties. Wellicht heeft het kinderspel er mede toe geleid dat mijn belangstelling in de antieke wandtegel gaandeweg groeide.

Bij het bestuderen van kinderspeltegels ben je niet gauw uitgeleerd: elke keer weer goed kijken  of het bijvoorbeeld om bikkelen, tiepelen of koten gaat.. Tegelspelen zijn een geliefd thema als verzamelobject. Geen wonder, in het boek van Pluis (1979) worden al 1500 verschillende tegels, verdeeld over een kleine honderd spelen, beschreven. Veel spelletjes zijn in de loop der eeuwen uit het straatbeeld verdwenen: beugelen, varkensblaas, hoed, kever aan een touwtje …, sommige zijn op sterven na dood: hinkelen, haasje-over, klootschieten, maar er zijn er ook die zich in een blijvende belangstelling mogen verheugen: bellen blazen, vliegeren, met de bal spelen. Het is natuurlijk ook vanwege de nostalgie, ‘het-tuinpad-van-mijn-vader-gevoel’ , dat dit type tegel ons aanspreekt.