Vierpassen en Viertjes

De vierpas wordt gevormd door 4 tegels die samen één voorstelling vormen: Jeruzalemsveren, Kievitseitjes, de Rozenster, Hoekanjelieren enz. Ze werden veelal toegepast als tableau in combinatie met witte tegels.

Vier tegels van hetzelfde type, al dan niet met een verschillende voorstelling worden hier benoemd als viertjes.